PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ SA ĐÉC

http://www.pgdsadec.edu.vn


GIẢI THỂ NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP, TƯ THỤC

GIẢI THỂ NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP, TƯ THỤC
- Trình tự thực hiện:
Bước 1:  Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, lập biên bản;
Bước 2:  Căn cứ biên bản kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thu hồi giấy phép thành lập và quyết định giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Quyết định giải thể phải ghi rõ lý do, các biện pháp bảo đảm lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, nhân viên và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
           - Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn
           - Thành phần, số lượng hồ sơ:
  + Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, biên bản kiểm tra, các văn bản của phòng giáo dục và đào tạo đối với các trường hợp vi phạm phải giải thể theo Quy chế này.
  + Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
           - Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
           - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 a) Cơ quan thực hiện: Uỷ ban nhân dân cấp xã.
 b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã
 d) Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo
          - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức.
          - Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
          - Lệ phí: Không
          - Kết quả của thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
          - Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:
- Các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục bị giải thể và thu hồi giấy phép hoạt động giáo dục nếu xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
+ Hết thời hạn đình chỉ ghi trong quyết định đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;
+ Vi phạm nghiêm trọng các quy định về tổ chức và hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;
+ Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.
          - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non.
+ Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.
 + Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
 

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: UBND Tỉnh Đồng Tháp:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây